Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2015

kojotleone
5929 527e
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
kojotleone

July 04 2015

kojotleone
1902 f069
Reposted fromlove-autumn love-autumn
kojotleone
6018 c083 500
Reposted fromfungi fungi viafastjack fastjack
kojotleone
Not so entertaining
Reposted fromfabs3 fabs3 vianoisetales noisetales
kojotleone
8661 7a1f 500
Imagine if your parents did this...
Reposted fromckisback ckisback viamemesjasz memesjasz
kojotleone
A ja? Ja poczekam jeszcze na swoją miłość. Może przyjedzie następnym pociągiem? Albo jeszcze późniejszym? A może nie przyjedzie wcale? Nie szkodzi, mam już wprawę w oczekiwaniu na pociągi, które nie przywożą nikogo.
— tradycyjnie samotna
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viacytaty cytaty
kojotleone
8000 9089 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viatavorite tavorite
kojotleone
1621 a8f9 500

July 03 2015

kojotleone
8450 e229 500
Reposted byincontrovertibleteijakool

June 27 2015

kojotleone
1437 9ff0

June 14 2015

kojotleone
3368 882b 500

June 11 2015

kojotleone
7460 c354 500
:(

May 29 2015

kojotleone
5945 74af 500

May 26 2015

kojotleone
9349 eda1

April 19 2015

kojotleone
2942 5eed
Reposted fromretro-girl retro-girl viascorpix scorpix
kojotleone
2142 2f79 500
Reposted fromAmaya-chan Amaya-chan viagameofthrones gameofthrones

April 17 2015

kojotleone
4588 50f7 500
kojotleone
4586 2a22 500
Reposted byBadyl Badyl

April 16 2015

kojotleone
2515 c71c 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl